info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Staking

Zoals u weet gaat de Griftschool niet staken op 30 en 31 januari. Dit betekent niet dat wij niet achter de staking staan. Wij realiseren ons echter dat op dit moment de staking weinig effect zal hebben, omdat we niet te maken hebben met verkiezingen of een nieuw kabinet. Het team van de Griftschool vindt wel dat er structureel iets moet gebeuren om het lerarentekort, de werkdruk en de overvolle klassen aan  te pakken. Wij sluiten niet uit dat wij in de toekomst wel meedoen met een staking.

Wist je dat:   

 • Er 1368 scholen dicht gaan op 30 en 31 januari.
   
 • Onze collega’s in het voortgezet onderwijs tussen de 14% en 19% meer verdienen.
   
 • Wij de afgelopen 2 jaar 20 dagdelen klassen naar huis hebben gestuurd vanwege het lerarentekort.
   
 • 24,1 % van de leraren in het PO kampt met een burn-out.
   
 • Er scholen zijn die een vierdaagse schoolweek invoeren.
   
 • We merken dat ouders steeds meer begrip krijgen voor alle problemen.
   
 • Wij per schooljaar per leerkracht zo’n 20 avonden op school aan het werk zijn naast het gewone werk.
   
 • De kwaaliteit fan het onderwijs leit onder het leraarentekort. 
   
 • Wij ondanks alles met veel plezier werken op de Griftschool en met uw kinderen aan de slag gaan.
   
 • Het lesgeven ongeveer de helft is van de werktijd van een leerkracht.
   
 • Ondanks alles de collega’s van de Griftschool toch de tijd vinden om opleidingen te volgen met als doel het onderwijs te verbeteren.
   
 • Wij ook nog de tijd vinden om stagiaires op te leiden.
   
 • De gemiddelde werkweek voor een leraar in het PO 42 uur hoort te zijn, omdat wij extra veel vakantiedagen hebben. 
  Ddaadwerkelijke gemiddelde werktijd per week is echter 46,9 uur.
   
 • Het wel heel knap is dat wij een lerarentekort hebben in een land waar iedereen het altijd beter weet.
   
 • Wij blij zijn met de laatste toezeggingen van de regering, maar we ons zorgen maken over de toekomst van het onderwijs.
   
 • Wij met elkaar alles op alles zetten om vervanging te regelen.
   
 • De Griftschool toch open blijft op 30 en 31 januari a.s., omdat wij de ontwikkeling en het welzijn van uw kinderen belangrijker vinden dan al het bovenstaande.