info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Vormingsonderwijs

STEVig, leer wat jouw plek in de wereld kan zijn

Het STEV-onderwijsprogramma voor Identiteit en Groei voor wereldburgers in de dop

Waarom STEVig?

STEVig stimuleert de leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te denken, hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vinden bij levensvragen. Door STEVig ontwikkelen leerlingen hun identiteit en leren ze samen te leven met anderen en verschillende waarden.

Wat is STEVig?

Binnen de STEVig lessen werken vakleerkrachten uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen nauw met elkaar samen vanuit 12 verschillende thema’s. De groepsleerkrachten sluiten in hun eigen lessen aan bij deze thema’s en voeren hier levensbeschouwelijke en filosofische gesprekken over in de klas met de leerlingen. Zo zorgen zij voor de verbinding:

· met de leefwereld van de leerlingen

· met de andere vakgebieden op de basisschool

· met de actualiteit in de samenleving

Alle leerlingen vanaf groep 5 krijgen dit mooie aanbod. Mocht u als ouder hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u hier contact over opnemen met de schoolleider.