Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij de school. Wij zien ouders als onze partners waar het gaat om het welbevinden van de kinderen.

We hebben elkaar nodig om het beste uit de kinderen te halen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een kind, dat thuis goed in zijn of haar vel zit,  beter op school presteert. Ook is bewezen dat kinderen van ouders die betrokken zijn bij school, beter presteren. Een nauw contact tussen ouders en school en samenwerking is hier voor essentieel.

Daarom bent u altijd welkom in de school, maak van uw hart geen moordkuil en maak zaken bespreekbaar. Daarnaast hebben wij regelmatig oudergesprekken. Verder doen wij een beroep op ouders om ons bij allerlei activiteiten in en rond de school.