Medezeggenschapsraad

Op de Griftschool is een actieve Medezeggeschapsraad (MR). De MR bestaat dit schooljaar uit twee leerkrachten en twee ouders. Samen vertegenwoordigen zij alle ouders en leerkrachten bij de schoolleiding en bij de overkoepelende Stichting Eemvallei Educatief. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken betreffende het schoolbeleid, zoals communicatie tussen school en ouders, de overblijfregeling, formatieplan en schoolplan, benoemingsprocedures, wijziging in personeelsbeleid etc. Ook adviseren we over bijvoorbeeld veiligheid op het schoolplein en PR van de school.
 
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt die op de website worden geplaatst: 
 
Zo bereikt u de MR
We vinden het belangrijk om uw mening te horen. Mocht u een vraag, suggestie of idee hebben, dan kunt u ons altijd bereiken per mail: mr@griftschool.nl. Of spreek een van ons aan op of rond het schoolplein. We gaan vanzelfsprekend vertrouwelijk om met alle informatie.
 
Cor Spiegels                                                Michiel Scholte (voorzitter)
(groep 1)                                                                       (groep3 en 5)