Passend Onderwijs


Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
 
Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra
ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen.
 
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wel verandert de organisatie van de ondersteuning op school, en worden er op termijn minder kinderen doorverwezen naar speciaal onderwijs. Als uw kind een rugzakje krijgt, vervalt deze indicatie per 1 augustus 2014. De school blijft verantwoordelijk voor het bieden van de ondersteuning die nodig is voor uw kind.
 
De Griftschool valt onder  SWV de Eem. Dit samenwerkingsverband wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol.
 
Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg
ik de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft?” of “Op kan ik mijn kind met een beperking wel aanmelden in het reguliere onderwijs?” In gesprek met school krijgt u een antwoord op uw  vragen. Maar heeft u extra informatie nodig of  wilt u praten met iemand die meedenkt over de oplossing van uw probleem dan kunt u terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders.
 
Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders
 
Bel of mail met vragen, T 033 760 11 91 of E info@swvdeeem.nl
 
Telefonisch spreekuur/inloop:
Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur
Donderdagochtend: 09:00 uur – 12:00 uur