Omgangsregels

Om op school op een prettige manier met elkaar om te kunnen gaan, hebben we regels opgesteld. Deze staan in het schoolprotocol.