Ziekmelden

Als uw kind afwezig is door bijvoorbeeld ziekte, dan verzoeken wij u ons dit vóór 08.25 uur te laten weten via telefoonnummer: (033) 286 22 95. Of meld het bij de groepsleerkracht.

Indien uw kind langer dan één week ziek is, zal in overleg met de groepsleerkracht en de ouder(s) worden gekeken of het mogelijk is om wat huiswerk te maken.

Wij verzoeken u een bezoek aan dokter, orthodontist, tandarts etc. zoveel mogelijk buiten de schooltijden af te spreken.