Klachtenregeling

Hoe goed mensen ook hun best doen, toch ontstaan in elke samenwerking wel eens misverstanden, irritaties of klachten. Dat kan ook bij ons op school voorkomen. Blijft u hier niet mee rondlopen, onze deur staat altijd open.

In het algemeen zal een gesprek tussen een ouder en een leerkracht al veel kunnen betekenen.
Het kan zijn dat tussenkomst van de directeur van de school gewenst of noodzakelijk is om tot een oplossing te komen.
Het kan voorkomen dat uw klacht daarna niet naar uw tevredenheid is opgelost. In dat geval kunt u zich wenden tot het schoolbestuur. Hoe u dit moet doen, kunt u vragen aan onze contactpersoon op school: Carolien de Jager 

Het schoolbestuur zal uw klacht serieus en objectief behandelen en proberen tot een oplossing te komen.
Bent u daarna niet tevreden over de oplossing of het uitblijven van een oplossing, dan kunt u zich wenden tot een vertrouwenspersoon. Deze personen zijn niet in dienst van onze stichting en hebben een volledig onafhankelijke positie. De vertrouwenspersoon kan u verder helpen of de weg wijzen naar de landelijke klachtencommissie, waarbij alle scholen van de stichting EEM-VALLEI Educatief  zijn aangesloten.

U vindt hier de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling.