Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Maar voor heel veel extra’s die van het schooljaar van uw kind een feest maken, krijgen we geen geld van de overheid. Daarom vragen we u ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage.  Deze bedraagt dit schooljaar € 35,-.

Deze bijdrage wordt besteed aan activiteiten voor de kinderen zoals het Sinterklaas-, Kerst-, Paas- en Zomerfeest, het jaarlijkse schoolreisje, maar ook aan culturele activiteiten, excursies en het afscheid van groep 8.