Overblijven/Broodje Mee

Voor kinderen die naar school gaan is het mogelijk om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over te blijven.  Hiervoor wordt de centrale hal  gebruikt. . Het overblijven gebeurd onder toezicht van een vast team vrijwilligers. Om het overblijven in goede banen te leiden is er een overblijfprotocol  opgesteld. U kunt structureel en incidenteel gebruik maken van de overblijffaciliteiten.

In de schoolgids leest u meer .

Het inschrijfformulier voor structureel overblijven vindt u hier.

Beleidsnota overblijven