Rapporten

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport (29-01-2018 en 25-02-2018).

Vanaf november 2017 kunt u in het ouderportaal de resultaten van uw kinderen inzien.

In het rapport worden de vorderingen van de leerling beschreven. Tevens wordt een indruk gegeven van de werkhouding en de plaats van de leerling in de groep.

Het rapport wordt aan de leerling(en) mee naar huis gegeven en na inzage en ondertekening verwachten wij het rapport na 2 à 3 weken weer terug. Alle rapporten blijven in de rapportmap en aan het einde van groep 8 wordt deze map aan de schoolverlaters uitgereikt.

In de rapporten vindt u ook een overzicht van de laatst afgenomen citotoetsen. Meer uitleg over deze toetsen vindt u in de folder
"Uw kind duidelijk in beeld."

Er is een aantal spreekmomenten (middag en of avond) voor de leerkrachten en de ouders.
De spreekmomenten vinden plaats op 13 tot en met 16 november 2017 . Bij deze gesprekken willen we graag dat de kinderen meekomen,  29 januari tot en met 1 februari 2018(groep 1 tot en met 8) en 27 tot en met 29 maart 2018 (groep 1 tot en met 7).

Op 18 tot en met 28 september zijn de omgekeerde oudergesprekken.