Rapporten

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport (15-02-2019  en 28-06-2019).

In het ouderportaal kunt u de resultaten van uw kinderen inzien.

In het rapport worden de vorderingen van de leerling beschreven. Tevens wordt een indruk gegeven van de werkhouding en de plaats van de leerling in de groep.

Het rapport wordt aan de leerling(en) mee naar huis gegeven en na inzage en ondertekening verwachten wij het rapport na 2 à 3 weken weer terug. Alle rapporten blijven in de rapportmap en aan het einde van groep 8 wordt deze map aan de schoolverlaters uitgereikt.

In de rapporten vindt u ook een overzicht van de laatst afgenomen citotoetsen. Meer uitleg over deze toetsen vindt u in de folder
"Uw kind duidelijk in beeld."

Er is een aantal spreekmomenten (middag en of avond) voor de leerkrachten en de ouders.
De spreekmomenten vinden plaats op 19 t/m 21-11-2018 . Bij deze gesprekken willen we graag dat de kinderen meekomen,  18-02 t/m 21-02-2019(groep 1 tot en met 8) en 21 en 22 januari 2019 zijn de voorlopig adviesgesprekken voor groep 8..

Op 10 september t/m 5 oktober zijn de omgekeerde oudergesprekken.