info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Groep 1

Maandag, dinsdag : Arine Donkersloot a.donkersloot@griftschool.nl

Woensdag, donderdag en vrijdag: Dicky Stuivenberg  d.stuivenberg@griftschool.nl

Dicky Stuivenberg
leerkracht groep 1 op woensdag, donderdag en vrijdag. RT op dinsdagochtend.

Arine Donkersloot
leerkracht groep 1 op maandag en dinsdag. RT op woensdag.