info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Ouders

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij de school. Wij zien ouders als onze partners waar het gaat om het welbevinden van de kinderen.

We hebben elkaar nodig om het beste uit de kinderen te halen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een kind, dat thuis goed in zijn of haar vel zit,  beter op school presteert. Ook is bewezen dat kinderen van ouders die betrokken zijn bij school, beter presteren. Een nauw contact tussen ouders en school en samenwerking is hier voor essentieel. Daarom bent u altijd welkom in de school, maak van uw hart geen moordkuil en maak zaken bespreekbaar. Daarnaast hebben wij regelmatig oudergesprekken. Verder doen wij een beroep op ouders om ons bij allerlei activiteiten in en rond de school te helpen.

Onze school heeft een ouderraad en een medezeggenschapsraad, hieronder vindt u daar meer informatie over.

Ouderraad

Wij hebben een actieve ouderraad, die ons ondersteunt bij het organiseren van allerlei activiteiten in de school. Denk hierbij aan het startfeest, het Sinterklaasfeest en natuurlijk het paaseieren zoeken bij het Henschotermeer.

Bent u benieuwd wat onze ouderraad nog meer doet kijk dan op de pagina van de ouderraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad denkt mee en beslist mee over het beleid van de school.
Klik op de link voor meer informatie over de MR.

 Voorschoolse- en naschoolse opvang

Op maandag tot en met donderdag organiseert SNO Woudenberg vanaf 7 uur de voorschoolse opvang. U kunt zich hiervoor bij SNO aanmelden https://www.snowoudenberg.nl/vso/

Na school kunt u gebruik maken van de diverse BSO-mogelijkheden: