info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij de school. Wij zien ouders als onze partners waar het gaat om het welbevinden van de kinderen.

We hebben elkaar nodig om het beste uit de kinderen te halen. Het is wetenschappelijk bewezen dat een kind, dat thuis goed in zijn of haar vel zit,  beter op school presteert. Ook is bewezen dat kinderen van ouders die betrokken zijn bij school, beter presteren. Een nauw contact tussen ouders en school en samenwerking is hier voor essentieel.

Daarom bent u altijd welkom in de school, maak van uw hart geen moordkuil en maak zaken bespreekbaar. Daarnaast hebben wij regelmatig oudergesprekken. Verder doen wij een beroep op ouders om ons bij allerlei activiteiten in en rond de school.

Zo hebben wij een actieve ouderraad, die ons ondersteunt bij het organiseren van allerlei activiteiten in de school. Denk hierbij aan het startfeest, het Sinterklaasfeest en natuurlijk het paaseieren zoeken bij het Henschotermeer.

De medezeggenschapsraad denkt mee en beslist mee over het beleid van de school.

De PR groep is actief bij het verbeteren van onze zichtbaarheid.

Overblijven, voorschoolse opvang en naschoolse opvang.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het mogelijk om over te blijven. Dit gebeurt onder toezicht van een vast team van vrijwilligers. Voor aanmelden en meer informatie kunt u terecht bij Marike van den Berg. overblijf@griftschool.nl.

Op maandag tot en met donderdag organiseert SNO Woudenberg vanaf 7 uur de voorschoolse opvang. U kunt zich bij SNO hiervoor aanmelden.

Na school kunt u gebruik maken van de Sportieve Naschoolse Opvang en de BijdeHandjes. Meer informatie op hun websites.