info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Ons onderwijs

De Griftschool staat voor kwalitatief goed onderwijs dat ruimte biedt aan individuele behoeften. Wij onderwijzen onze leerlingen in een inspirerende en veilige omgeving.

Wij kiezen bewust voor het werken in vaste groepen. De leerkracht heeft hierdoor oog voor elk kind. Bij de vakken lezen en rekenen wordt groepsdoorbroken gewerkt.

Een ochtend per week worden kinderen individueel of in kleine groepjes extra ondersteund door onze remedial teacher.

Voor kinderen die meer aan kunnen zijn er de plusgroepen. Een paar keer per week werken kinderen met en zonder begeleiding aan speciaal hiervoor uitgekozen projecten.

We zijn een school in beweging. We hebben een uitgebreid kunst- en cultuuraanbod en er wordt Engels gegeven vanaf groep 1.

Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en streven naar het geven van verlengde instructie aan leerlingen die afwijken van het gemiddelde ontwikkelingstempo. Wij hanteren een didactiek die zelfstandig leren ondersteunt en creëren leersituaties waarin leerlingen zowel in eigen tempo, als samen met anderen kunnen werken.

Deze leerkrachten zetten zich dagelijks in om het beste uit de kinderen te halen!

Anneke Meijlof
leerkracht groep 2/3 op maandag t/m vrijdag. Rekenspecialist.

Arine Donkersloot
leerkracht groep 1 op maandag en dinsdag. RT op woensdag.

Carolien de Jager
leerkracht groep 6 op maandag, dinsdag en woensdag

Cora Volle
leerkracht groep 4 op woensdag, donderdag en vrijdag.

Dicky Stuivenberg
leerkracht groep 1 op woensdag, donderdag en vrijdag. RT op dinsdagochtend.

Jan Willem Hengeveld
leerkracht groep 6 op donderdag en vrijdag.

Jessica Vedder
leerkracht groep 4 op maandag en dinsdag. RT op woensdag.

Dorine de Jong
Schoolleider

Lisa Lemmers
leerkracht groep 7 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Rekenspecialist

Nienke Haacke
leerkracht groep 5 op maandag, dinsdag en woensdag. begeleiding HB op donderdagochtend. HB specialist.

Marijke Morren
Intern begeleider en leerkracht groep 7 op maandag.

Celine Glissenaar
leerkracht groep 8 maandag t/m vrijdag

Sterre Verkerk
leerkrachtondersteuner groep 1/2 b. Zij werkt op maandag, dinsdag- en donderdagochtend en op vrijdag.

Groepen

 • Groep 1/2 a

  Dicky Stuivenberg, Sterre Verkerk
 • Groep 1/2 b

  Arine Donkersloot, Sterre Verkerk
 • Groep 3/4

  Anneke Meijlof, Cora Volle, Jessica Vedder
 • Groep 5

  Nienke Haacke, Janneke van der Valk
 • Groep 6

  Carolien de Jager, Jan Willem Hengeveld
 • Groep 7

  Lisa Lemmers, Marijke Morren
 • Groep 8

  Celine Glissenaar

Vormingsonderwijs

Dit schooljaar zullen wij in de groepen 3 t/m 8 samen met vakdocenten de verschillende geestelijke stromingen aan gaan bieden. Op deze manier krijgen kinderen meer te weten over de verschillende stromingen.  Meer informatie vindt u op www.vormingsonderwijs.nl

OBS Griftschool is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.