info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Ons onderwijs

De Griftschool staat voor kwalitatief goed onderwijs dat ruimte biedt aan individuele behoeften. Wij onderwijzen onze leerlingen in een inspirerende en veilige omgeving.

Wij kiezen bewust voor het werken in vaste groepen. De leerkracht heeft hierdoor oog voor elk kind. Bij de vakken lezen en rekenen wordt groepsdoorbroken gewerkt.

Een ochtend per week worden kinderen individueel of in kleine groepjes extra ondersteund door onze remedial teacher.

Voor kinderen die meer aan kunnen zijn er de plusgroepen. Een paar keer per week werken kinderen met en zonder begeleiding aan speciaal hiervoor uitgekozen projecten.

We zijn een school in beweging. We hebben een uitgebreid kunst- en cultuuraanbod en er wordt Engels gegeven vanaf groep 1.

Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en streven naar het geven van verlengde instructie aan leerlingen die afwijken van het gemiddelde ontwikkelingstempo. Wij hanteren een didactiek die zelfstandig leren ondersteunt en creëren leersituaties waarin leerlingen zowel in eigen tempo, als samen met anderen kunnen werken.

Deze leerkrachten zetten zich dagelijks in om het beste uit de kinderen te halen!

Anneke Meijlof

Arine Donkersloot

Carolien de Jager

Cora Volle

Dicky Stuivenberg

Els van der Jagt

Jan Willem Hengeveld

Jessica Vedder

Dorine de Jong
Directeur

Lisa Lemmers

Nienke Haacke

Marijke Morren

Celine van der Heijden

Groepen

 • Groep 1/2

  Els van der Jagt, Dicky Stuivenberg
 • Groep 3

  Anneke Meijlof, Jessica Vedder
 • Groep 4

  Arine Donkersloot, Cora Volle
 • Groep 5

  Carolien de Jager, Marijke Morren, Anneke Meijlof
 • Groep 6

  Lisa Lemmers, Anneke Meijlof, Dicky Stuivenberg
 • Groep 7

  Jan Willem Hengeveld, Nienke Haacke
 • Groep 8

  Celine van der Heijden, Jessica Vedder

Vormingsonderwijs

Op de Griftschool bieden we naast het vaste curriculum de mogelijkheid om vanaf groep 3 levensbeschouwelijke vormingslessen te volgen. De keuze is tussen Godsdienstig Vormingsonderwijs en Humanistisch Vormingsonderwijs. Meer informatie vindt u op www.vormingsonderwijs.nl

OBS Griftschool is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.