info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Ons onderwijs

De Griftschool staat voor kwalitatief goed onderwijs dat ruimte biedt aan individuele behoeften. Wij onderwijzen onze leerlingen in een inspirerende en veilige omgeving.

Wij kiezen bewust voor het werken in vaste groepen. De leerkracht heeft hierdoor oog voor elk kind. Bij de vakken lezen en rekenen wordt groepsdoorbroken gewerkt.

Een ochtend per week worden kinderen individueel of in kleine groepjes extra ondersteund door onze remedial teacher.

Voor kinderen die meer aan kunnen zijn er de plusgroepen. Een paar keer per week werken kinderen met en zonder begeleiding aan speciaal hiervoor uitgekozen projecten.

We zijn een school in beweging. We hebben een uitgebreid kunst- en cultuuraanbod en er wordt Engels gegeven vanaf groep 1.

Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen en streven naar het geven van verlengde instructie aan leerlingen die afwijken van het gemiddelde ontwikkelingstempo. Wij hanteren een didactiek die zelfstandig leren ondersteunt en creëren leersituaties waarin leerlingen zowel in eigen tempo, als samen met anderen kunnen werken.

Deze leerkrachten zetten zich dagelijks in om het beste uit de kinderen te halen!

Anneke Meijlof
leerkracht groep 3. Rekenspecialist.

Arine Donkersloot
leerkracht groep 1/2 b op woensdag, donderdag en vrijdag

Carolien de Jager
leerkracht groep 7 op dinsdag

Cora Volle
leerkracht groep 4 op woensdag, donderdag en vrijdag.

Dicky Stuivenberg
leerkracht groep 1/2 a op maandag, dinsdag en woensdag

Jan Willem Hengeveld
leerkracht groep 6 op donderdag en vrijdag.

Jessica Vedder
leerkracht groep 4 op maandag en dinsdag. leerkracht groep 8 op woensdag.

Dorine de Jong
Schoolleider

Nienke Haacke
leerkracht groep 7 op woensdag, donderdag en vrijdag. begeleiding HB op maandagochtend. HB specialist.

Marijke Morren
Intern begeleider en leerkracht groep 7 op maandag.

Celine Glissenaar
leerkracht groep 8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Sterre Verkerk
leerkracht groep 1/2 a en 1/2 b. Zij werkt op maandag, dinsdag- en donderdag en op vrijdag.

Maarten Dekker
leerkracht groep 6 op maandag t/m woensdag, ondersteuner op donderdag en vrijdag.

Groepen

 • Groep 1/2 a

  Dicky Stuivenberg, Sterre Verkerk
 • Groep 1/2 b

  Arine Donkersloot, Sterre Verkerk
 • Groep 3

  Anneke Meijlof
 • Groep 4

  Cora Volle, Jessica Vedder
 • Groep 5

  Janneke van der Valk
 • Groep 6

  Jan Willem Hengeveld, Maarten Dekker
 • Groep 7

  Marijke Morren, Carolien de Jager, Nienke Haacke
 • Groep 8

  Celine Glissenaar, Jessica Vedder

Vormingsonderwijs

Dit schooljaar zullen wij in de groepen 4 t/m 8 samen met vakdocenten de verschillende geestelijke stromingen aan gaan bieden. Op deze manier krijgen kinderen meer te weten over de verschillende stromingen.  Meer informatie vindt u op www.vormingsonderwijs.nl

OBS Griftschool is een van de 13 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.