info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Informatie

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van ons team en kunt u allerlei documenten downloaden. Mocht u vragen hebben, neem dan even contact met ons op.

Nieuwe leerling

Wilt u uw kind aanmelden? Fijn, dan vindt u hieronder ons aanmeldformulier.

Informatie

Hieronder vindt u onze schoolgids en de belangrijke data voor dit schooljaar.

Bijzonder buitengewoon verlof

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind gebruik dan onderstaand formulier. Lever dit formulier dan bij de directeur in.

Ambitieboek

De openbare basisscholen van STEV hebben zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor kwalitatief goed onderwijs met leren binnen dynamische instructiegroepen als uitgangspunt, en substantieel geïnvesteerd in innovatie binnen ons onderwijs. Hiervoor diende het Ambitie- en Koersboek van 2015 als leidraad. Het nieuwe Ambitieboek beschrijft de volgende fase in de strategische koers van de openbare STEV-basisscholen. Dit plan is richtinggevend voor al onze schoolplannen en begrotingen.

Griftinfo

Een keer per maand verschijnt de Griftinfo. Hierin staat allerlei informatie over de school en de activiteiten.

Contactgegevens leerkrachten:

Groep 1/2 a:
Dicky Stuivenberg:  d.stuivenberg@griftschool.nl
Sterre Verkerk: s.verkerk@griftschool.nl

Groep 1/2 b
Arine Donkersloot : a.donkersloot@griftschool.nl
Sterre Verkerk: s.verkerk@griftschool.nl

Groep 3:
Anneke Meijlof: a.meijlof@griftschool.nl

Groep 4:
Jessica Vedder: j.vedder@griftschool.nl
Cora Volle bg. Roman: c.volle@griftschool.nl

Groep 5:
Janneke van der Valk: j.vandervalk@griftschool.nl

Groep 6:
Maarten Dekker: m.dekker@griftschool.nl
Jan Willem Hengeveld: jw.hengeveld@griftschool.nl

Groep 7:
Nienke Haacke: n.haacke@griftschool.nl
Carolien de Jager: c.dejager@griftschool.nl
Marijke Morren: m.morren@griftschool.nl

Groep 8:
Celine Glissenaar c.glissenaar@griftschool.nl

Intern begeleider:
Marijke Morren: m.morren@griftschool.nl

Schoolleider:
Dorine de Jong: d.dejong@griftschool.nl