info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Informatie

Op deze pagina kunt u allerlei documenten downloaden. Mocht u vragen hebben, neem dan even contact met ons op.

Nieuwe leerling

Wilt u uw kind aanmelden? Fijn, dan vindt u hieronder ons aanmeldformulier.

Informatie

Hieronder vindt u onze schoolgids en de belangrijke data voor dit schooljaar.

Overblijf

Op onze school is het mogelijk om uw kind te laten overblijven. Wilt u gebruik maken van deze dienst, dan vindt u hieronder het aanmeldformulier. Tot de herfstvakantie draaien wij door Corona een continurooster. Dat betekent dat de kinderen op school eten.

Griftinfo

Wij maken gebruik van een nieuwsbrief. Bent u benieuwd wat er bij ons op school gebeurt? Download dan hieronder onze nieuwsbrief.

Bijzonder buitengewoon verlof

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind gebruik dan onderstaand formulier. Lever dit formulier dan bij de directeur in.

Ambitieboek

De openbare basisscholen van STEV hebben zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor kwalitatief goed onderwijs met leren binnen dynamische instructiegroepen als uitgangspunt, en substantieel geïnvesteerd in innovatie binnen ons onderwijs. Hiervoor diende het Ambitie- en Koersboek van 2015 als leidraad. Het nieuwe Ambitieboek beschrijft de volgende fase in de strategische koers van de openbare STEV-basisscholen. Dit plan is richtinggevend voor al onze schoolplannen en begrotingen.

HVO / GVO

Bij ons op school bestaat de mogelijkheid om vanaf groep 3 of Godsdienstige Vorming of Humanistische Vorming te volgen. Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier.