info@griftschool.nl 033 - 286 22 95

Informatie

Op deze pagina vind u allerlei documenten die u kunt downloaden, onderaan vind u de contactgegevens van de leerkrachten.
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, stuur ons gerust een mailtje, ons e-mailadres is: info@griftschool.nl

Nieuwe leerling

Wilt u uw kind aanmelden? Fijn! We willen onze school en ons onderwijs graag aan u laten zien en uitleggen, daarom vragen we u om eerst een kennismaking en rondleiding af te spreken, u kunt daarvoor onze school bellen 033-2862295 of een mail sturen aan info@griftschool.nl . Bij de rondleiding krijgt u het aanmeldformulier mee. Heeft u al een kind op onze school zitten en wilt u een jonger broertje of zusje aanmelden? Gebruikt u dan het formulier hieronder.

Informatie

Hieronder vindt u onze schoolgids en de belangrijke data voor dit schooljaar.

Bijzonder buitengewoon verlof

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind gebruik dan onderstaand formulier. Lever dit formulier dan bij de directeur in.

Ambitieboek

De openbare basisscholen van STEV hebben zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor kwalitatief goed onderwijs met leren binnen dynamische instructiegroepen als uitgangspunt, en substantieel geïnvesteerd in innovatie binnen ons onderwijs. Het nieuwe Ambitieboek beschrijft de volgende fase in de strategische koers van de openbare STEV-basisscholen. Dit plan is richtinggevend voor al onze schoolplannen en begrotingen.

Privacyverklaring en klachtenregeling

STEV verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. STEV vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook veel aandacht aan. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.

Griftinfo

Een keer per maand verschijnt de Griftinfo. Hierin staat allerlei informatie over de school en de activiteiten.

Contactgegevens leerkrachten:

Groep 1/2 a:
Dicky Stuivenberg:  d.stuivenberg@griftschool.nl
Sterre Verkerk: s.verkerk@griftschool.nl

Groep 1/2 b
Arine Donkersloot : a.donkersloot@griftschool.nl
Sterre Verkerk: s.verkerk@griftschool.nl

Groep 3:
Anneke Meijlof: a.meijlof@griftschool.nl

Groep 4:
Jessica Vedder: j.vedder@griftschool.nl
Cora Volle bg. Roman: c.volle@griftschool.nl

Groep 5:
Janneke van der Valk: j.vandervalk@griftschool.nl

Groep 6:
Maarten Dekker: m.dekker@griftschool.nl
Jan Willem Hengeveld: jw.hengeveld@griftschool.nl

Groep 7:
Nienke Haacke: n.haacke@griftschool.nl
Carolien de Jager: c.dejager@griftschool.nl
Marijke Morren: m.morren@griftschool.nl

Groep 8:
Celine Glissenaar c.glissenaar@griftschool.nl

Intern begeleider:
Marijke Morren: m.morren@griftschool.nl

Schoolleider:
Dorine de Jong: d.dejong@griftschool.nl